วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โปรแกรมAvidemux

โปรแกรมตัดต่อคลิปพร้อมฝังซับไตเติ้ล แยกไฟล์เสียง แก้ไขภาพ Avidemux
โปรแกรม Avidemux เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ที่รองรับทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Linux ,MS-Windows และ Mac โปรแกรมสามารถรองรับได้หลากหลายรูปแบบทั้งภาพ, วีดิโอ และเสียงAvidemux เปรียบเทียบได้กับ Virtual Dub หรือ Virtual Dub Mod รูปแบบการใช้งานคล้ายคลึงกันแต่ Avidemux สนับสนุนไฟล์ฟอร์แมทต่างๆ ได้หลากหลายกว่าอีกทั้งยังสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ 64 บิตได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ใช้วินโดวส์ก็อาจจะมี Movie Maker มาให้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นในการทำงานไม่มากนักรวมถึงการรองรับฟอร์แมตไฟล์ก็อาจจะไม่มากเหมือนกับโปรแกรม Avidemux

ฟอร์แมตที่รองรับ
ประมวลได้
ส่งออกเป็นผลลัพธ์ได้
BMP
 YES
 YES
JPG, JPEG
YES
 YES
PNG
YES

H263
YES
 YES
MPEG-1
YES
 YES
WMV
YES

MP3
YES
 YES
ACC
YES
 YES
WMA
YES


รูปแบบฟอร์แมตที่รองรับได้


การติดตั้งสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่
หลังจากลงโปรแกรมแล้วเริ่มต้นโปรแกรมดังภาพด้านล่าง

สามารถอธิบายแต่ละส่วนได้ดังนี้
หมายเลขที่ 1 : ส่วนเมนู จะเป็นส่วนที่เข้าถึงเมนูต่างๆๆของโปรแกรม
หมายเลขที่ 2 : ส่วนแสดงผลวิดีโอ
หมายเลขที่ 3 : ส่วนกำหนดค่าวิดีโอ, เสียงและรูปแบบวิดีโอ ส่วนนี้จะกำหนดการเข้ารหัสวิดีโอ, เสียง และรูปแบบที่จะบันทึก
หมายเลขที่ 4 : ส่วนควบคุมการเล่นไฟล์วิดีโอและแสดงข้อมูลวิดีโอ ส่วนนี้จะควบคุมการแสดงผลวิดีโอ เช่น การเล่น, หยุด, เพิ่มความเร็ว/ลดความเร็วในการเล่นวิดีโอ
การตัดแบ่งวิดีโอ
ในตัวอย่างนี้จะสอนตัดไฟล์เป็น 2 ตอนนะครับ
วิธีการทำมีดังนี้
1. เลือกไฟล์ที่ต้องการตัด โดยสามารถกดที่ปุ่ม Open เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ บางครั้งจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยว  กับตัวเข้ารหัสหรือถอดรหัสเวลาที่เปิดไฟล์ครับ โปรแกรมจะมีทางเลือกที่เหมาะสมมาให้ หากมีให้เลือกที่ Use safe mode.
2.     เมื่อโหลดเข้ามาแล้วให้สังเกตที่ส่วนควบคุมการเล่น จะมีปุ่มที่เป็นรูปตัวอักษร A และ B ดังรูป ด้านล่าง ตรงนี้จะเกี่ยวกับการเลือกจุดเริ่มต้น (A) จะแทนด้วยวงเล็บก้ามปูเปิด [ และจุด(B)จะแทนด้วยวงเล็บก้ามปูปิด ] โดยจะปรากฏที่แถบเลื่อนเพื่อดูวิดีโอ


 รูป ตำแหน่งของปุ่ม A และ B
3. เมื่อเลือกจงมั่นใจว่าถูกต้องแล้วสามารถบันทึกได้เลย โดยไปที่เมนู File  >  Save >Save Video… หรือกด Ctrl+S ก็ได้ แล้วจะมีหน้าต่างให้บันทึกไฟล์ใหม่

มาร์คตำแหน่งแถบเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการ

4. เมื่อเลือกจนมั่นใจว่าถูกต้องแล้วสามารถบันทึกได้เลย โดยไปที่เมนู File  > Save >Save Video… หรือกด Ctrl+S ก็ได้ แล้วจะมีหน้าต่างให้บันทึกไฟล์ใหม่
        5. หลังจากนั้นก็จะตัดส่วนสุดท้ายกัน สังเกตได้ว่าแถบเลื่อนตอนนี้จะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายของส่วนแรก เราก็เพียงแต่เปลี่ยนจุดนี้ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้น (A) โดยการกดปุ่ม Aจากนั้นให้ลากแถบเลื่อนมาจนสุด และกดที่ปุ่มตัวอักษร B เพื่อกำหนดให้เป็นจุดสิ้นสุดของส่วนสุดท้าย หลังจากนั้นให้บันทึกส่วนสุดท้ายได้ ตามวิธีการเดิมในข้อ 4. เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดแบ่งไฟล์ครับ

รูปส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Avidemux


ส่วนสุดท้ายที่ถูกตัด

การฝังคำบรรยาย (Subtitle) ลงในวิดีโอ

โปรแกรมสามารถรองรับการแสดงผลและการทำงานของคำบรรยายหลากหลายรูปแบบ เช่น VobSub, DVB sub, ASS (ทั้ง .ass และ .ssa) และ Subtitle (ไฟล์ .srt และ .sub)

1.เปิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการฝังคำบรรยายแล้วเปลี่ยนรูปแบบ video เป็นH.263 ดังภาพ

     
    ด้านล่างแล้วเลือกที่ Filters
เลือก video เป็น H.263 และคลิกที่ Filters
2.  จะปรากฏหน้าต่าง Filters ขึ้น ให้เลือก Subtitles > Subtitle แล้วเลือกไฟล์ให้เหมาะสมกับที่คุณมีและกด ปุ่มเครื่องหมายบวก

หน้าต่างปรับแต่งคำบรรยาย


รายละเอียดมีดังนี้
· Subtitles file คือ ไฟล์คำบรรยาย
· Font (TTF) เลือกไฟล์แบบอักษร แล้วแต่ความชอบครับ ที่อยู่ของไฟล์แบบอักษรอยู่ที่ Folder font ของโปรแกรม
· Encoding คือรหัสอักขระที่ต้องการแสดง ให้เลือกเป็น UTF-8 นะครับ
· ปุ่ม Select Color เลือกสีของตัวอักษรได้ตามต้องการ ดังรูปด้านล่าง
เลือกสีตัวอักษรที่ต้องการ
· ปุ่ม Set Size and Position คือการกำหนดขนาดและตำแหน่งของคำบรรยาย

แถบขีดสีขาว แสดงตำแหน่งและขนาดของคำบรรยาย
· Auto Split คือให้ตัดแบ่งคำบรรยายระหว่างที่เล่นไฟล์อัตโนมัติ
· Delay (ms) คือความหน่วงในการแสดงคำบรรยาย

4. ปุ่ม Preview สามารถดูตัวอย่างการแสดงผลของคำบรรยายได้


ปุ่มPreview แสดงตัวอย่างคำบรรยาย
5. หลังจากปรับแต่งทุกอย่างเสร็จก็สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอได้ตามปกติ ก็จะมีการเข้ารหัสวิดีโอ หรือการแปลงไฟล์ การแปลงไฟล์เร็วช้าขึ้นอยู่กับ ขนาดอยู่ไฟล์และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย
การแยกไฟล์เสียงออกจากวิดีโอ
การแยกไฟล์เสียงออกมาจากไฟล์ video ที่มีอยู่สามารถทำได้ดังนี้
1. เลือกที่เมนู File > Open >load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2. กำหนดขอบเขตที่ต้องการ save ไฟล์เสียงออกมา
3. ในส่วนของ Audio ให้เลือกรูปแบบ audio codec AC3, ACC, mp3 หรืออื่นที่ต้องการ
4. ถ้าต้องการกำหนดรายละเอียดของไฟล์เสียงที่จะ save ออกมาด้วยให้ click ไปที่ Configure เพื่อตั้งค่า เช่น กำหนด bit rate
5.  ไปที่เมนู Audio ที่ main menu
6.   เลือก Save
7.        เลือกตำแหน่งที่จะ save ไฟล์ audio แล้ว Save

สามารถทำได้โดยการ Export filter ดังนี้
วิธีการ Export filter
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ input ที่ต้องการใช้งาน
3.เลือกไปที่ Filters
          
4.เพิ่ม Filters และทำการปรับแต่ง Filters ตามต้องการ
        
5.ถ้าต้อง save filter ให้ทำการ click ไปที่ไอคอน Save Script As ใต้ส่วน Active Filters แล้วเลือกตำแหน่งที่จะ save รูปแบบ Filters


วิธีการ Import filter
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ input ที่ต้องการใช้งาน
3.เลือกไปที่ Filters
4.เลือก Open Script แล้วทำการ load ไฟล์ Filters ที่เราได้ save เอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วเลือก Open จะสามารถ load Filters ที่ save
เอาไว้เข้ามาใช้งานได้การปรับโทนของไฟล์ video ที่เรามีอยู่ให้เป็นโทนขาวดำสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ในส่วนของ Video ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ video
ที่ต้องการใช้งาน

3.เลือกไปที่ Filters
4.ในส่วนของ Available Filters เลือก Colors > Luma only แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม filter แล้วเลือก close
5.กำหนดขอบเขตที่ต้องการปรับความสว่างโดย A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสิ้นสุด
6.
ก่อนจะทำการแปลงไฟล์ให้กำหนดรูปแบบของ output ด้วย ในส่วนของ Format บริเวณ side panel ด้านซ้ายว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบไฟล์ output
ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
          7.เมื่อกำหนดครบหมดทุกอย่างให้ click ที่ไอคอน Save Video แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะ save ไฟล์แล้ว Save


หากไฟล์วิดีโอที่มีนั้นมืดเกินไป เราสามารถใช้โปรแกรม Avidemux ในการปรับสีหรือความสว่างได้ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.
ที่ side panel ในส่วนของ Video ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ video ที่ต้องการใช้งาน


3.เลือกไปที่ Filters
4.
ในส่วนของ Available Filters เลือก Colors > Contrast แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม
filter
          5.ทำการปรับ Brightness และ Contrast ให้เหมาะสม เลือก OK แล้ว Close
6.ก่อนจะทำการแปลงไฟล์ให้กำหนดรูปแบบของ output ด้วย ในส่วนของ Format บริเวณ side panel ด้านซ้ายว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบไฟล์ output ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
7.
กำหนดขอบเขตที่ต้องการปรับความสว่างโดย A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสิ้นสุด
          8.เมื่อกำหนดครบหมดทุกอย่างให้ click ที่ไอคอน Save Video แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะ save ไฟล์แล้ว Save


ข้อเสียของโปรแกรม
           โปรแกรม Avidemux ยังไม่มีความสามารถในการส่งออกไฟล์เพื่อไปใช้ในโปรแกรมอื่นต่อ หากต้องการนำงานไปตัดต่อยังโปรแกรมอื่นต่อ เราจำเป็นจะต้องเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ภาพยนตร์ เช่น AVI ก่อน จึงจะนำไป Import เพื่อใช้ตัดต่อบนโปรแกรมอื่นต่อได้

โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Multi-platform Video Editor 2001-2010 mean http://www.avidemux.org
License Gnu GENRAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

แหล่งข้อมูลอ้างอิง


freeware/561-avidemux-video-edit


 
เลือกรูปแบบนามสกุลให้ตรงกับที่มีอยู่ แล้วคลิกเครื่องหมายบวก
3. ต่อมาจะมีหน้าต่างการปรับแต่งคำบรรยายต่างๆ ดังรูปด้านล่าง